Poděkování za poskytnutou pomoc

Vážení spoluobčané,

převelice děkuji za poskytnutou pomoc při zajištění ubytování pro Ukrajinské uprchlíky v místní Sokolovně.

V současné době je v Sokolovně ubytováno 18 občanů z Ukrajiny z toho 8 žen, 9 dětí do 18 let a jeden muž ve věku 68 let. V bytě na Faře je paní Nadiia Chyzhevská (Štěpánková) s vnukem, vnučkou a pravnučkou.

Díky Vaší pomoci se nám podařilo jim vytvořit dobré podmínky pro dočasný pobyt v naší obci. Jsou nesmírně vděčni za vše, co jsme pro ně udělali. V současné době žádné další požadavky na materiální zabezpečení života v Sokolovně nejsou.

Obec ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Javornice jim nabídla možnost stravování ve dnech školního vyučování, kterou někteří s povděkem využívají. Za březen mají děti do 18 let stravu uhrazenou, dospělí si ji budou hradit.

Pokud by Vaše další pomoc chtěla spočívat v úhradě obědů konkrétním lidem, zejména dětem do 18 let, nabízíme tuto možnost.

Stravné na den činí 63 Kč.  Pro případnou pomoc s úhradou stravného kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Zachovalovou na tel. 732 943 291.

Děkuji všem, kteří se podílíte na jakékoliv pomoci v této záležitosti

V úctě

Bc. Vlastimil Zachoval

starosta obce

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci