Způsob likvidace odpadů v obci Javornice od 1.1.2023

Způsob likvidace odpadů v obci Javornice od 1.1.2023

Svoz popelnic – každý sudý týden vždy v úterý, četnost svozů a velikost nádoby si majitel nemovitosti zvolí dle platné Vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Poplatek za svoz v roce 2022 bude splatný od1.1.2023 do 31.3.2023.

Svoz plastů a tetrapaku – jednou za měsíc v pátek dle rozpisu na místech k tomu určených. Plasty shromažďujte v plastových pytlích co možná nejblíže k termínu odvozu, přispíváte tak k udržení čistoty a vzhledu obce, ve které žijete. Svoz je pro občany ZDARMA.

Svoz skla – kontejnery jsou umístěny na několika místech v obci a jejich odvoz je prováděn při naplnění, přibližně jednou za 5-6 týdnů. Svoz je pro občany ZDARMA.

Svoz kovu – provádějí sbory dobrovolných hasičů obce vždy na jaře. Termín je včas oznámen v obecním rozhlase, na plakátech, na internetových stránkách obce a v mobilní aplikaci Česká obec. Železo se umisťuje u komunikací vždy těsně před určeným dnem, kdy je sběr prováděn, nebo je možné kov předat kdykoliv během roku po tel. domluvě se starostou. Dále je možné drobnější kovové předměty a plechovky odložit i v průběhu roku do šedých kontejnerů na kov, umístěných za obchodem U Hanky, na parkovišti u školy a u autobusové zastávky pod Betlémem. Svoz je pro občany ZDARMA a výtěžek jde na podporu SDH.

Svoz papíru – dvakrát ročně v prostoru za školou, nebo je možné papír předat kdykoliv během roku po tel. domluvě se starostou. Termín je včas oznámen v obecním rozhlase, na plakátech, na internetových stránkách obce a v mobilní aplikaci Česká obec. Svoz je pro občany ZDARMA a výtěžek je určen dětem v ZŠ a MŠ.

Svoz nebezpečného odpadu – dvakrát ročně na parkovišti u č.p.13(stará továrna). Termín včetně vybíraných druhů odpadu je včas oznámen v obecním rozhlase, na plakátech, na internetových stránkách obce a v mobilní aplikaci Česká obec. Svoz je prováděn pro občany ZDARMA.

Elektrospotřebiče – dvakrát ročně souběžně se svozem nebezpečného odpadu, nebo kdykoliv během roku po tel. domluvě se starostou. Svoz je prováděn pro občany ZDARMA.

Baterie – souběžně se svozem nebezpečného odpadu. V obchodě paní H. Bártové je možno odevzdávat vybité baterie vyjma autobaterií nepřetržitě po celý rok. Služba je pro občany ZDARMA.

Jedlé tuky a kuchyňské oleje – v PET lahvích o obsahu minimálně 1,5 litru a označené názvem obce Javornice (např. lihovým fixem), umístěné na popelnici v rámci svozu. Svoz je prováděn pro občany ZDARMA.

Pneumatiky – pro pneumatiky platí povinnost zpětného odběru ze zákona. Pneumatiky mají povinnost odebírat prodejci a pneuservisy zdarma!!!

Svoz textilu – kontejnery jsou umístěny na třech místech v obci a jejich odvoz je prováděn při naplnění, přibližně jednou za 3-4 týdny. Svoz je pro občany ZDARMA.

BIO odpad – celoročně do kontejnerů umístěných u Obecního úřadu v Javornici a u fotbalového hřiště. Pro předcházení vzniku bioodpadu si mohou občané zažádat o kompostéry o objemu 1100 l zdarma na obecním úřadě. Svoz bioodpadu je pro občany ZDARMA.

Objemný odpad (staré sedací soupravy, matrace, koberce, linolea) – Centrální sběrný dvůr TS Rychnov nad Kněžnou – otevírací doba
zde: https://www.tsrk.cz/centralni-sberny-dvur/ pro občany Javornice ZDARMA, zároveň zde zdarma můžete odevzdat i elektrozařízení, baterie, elektrošrot a použité oblečení, textil, obuv, kabelky a hračky.

Odpadový systém v číslech (2022)

ikona dokumentOdpadový systém v číslech - Náklady obce na likvidaci odpadů 2015 - 2022 - v příloze.
↑ Přílohy ↑
Download this file (odpadový systém v číslech -2022.pdf)Odpadový systém v číslech[ ]92 kB

SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2023

kom1
kom2
↑ Přílohy ↑
Download this file (SVOZ-2023.pdf)SVOZ-2023.pdf[SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2023]112 kB

Kalendář svozů plastů 2023

plasty1
plasty2
↑ Přílohy ↑
Download this file (TERMÍNY SVOZU PLASTŮ 2023.pdf)TERMÍNY SVOZU PLASTŮ 2023.pdf[Svozy plastů 2023 ve formátu PDF]477 kB

Trasa svozu směsného komunálního odpadu v obci Javornice

trasa


Trasa svozu směsného komunálního odpadu v obci Javornice prováděného společností EKOLA České Libchavy s.r.o. ZDE

 

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci