jav15Tato podhorská obec se nachází pod Orlickými horami na východě Čech v okrese Rychnov nad Kněžnou, podél Javornického potoka v délce šesti kilometrů.
Nejstarším hodnověrným dokladem o existenci Javornice je prozatím starý popis Pražské diecese, ;sepsaný pod dohledem arcibiskupa Arnošta z  Pardubic mezi rokem 1344 a 1350. V archivu se dozvíme, že již v roce 1358 to byla ves a tvrz. Snad ji založil Sukoslav Drslavec (nebo Drslavic) z Potštejna. Obec se stávala velmi často předmětem obchodu. Mezi významnější majitele patřili Jan z Vartenberka, Jiří z Poděbrad, Vilém z Pernštejna a Pardubic. Od roku 1640 do 20. století byla v majetku rodu Kolowratů Libštejnských. V kronikách jsou zachyceny tři velké pohromy, které postihly obec. Roku 1639 ji zpustošili Švédové, v roce 1772 zde řádila cholera a roku 1801 byla postižena povodní.

Dominantu obce tvoří pozdně barokní kostel zasvěcený Sv. Jiří z let 1785 - 87, který byl postaven zedníkem J. Schubertem z Černíkovic a tesařem Fr. Peychou z Třebešova.

Obec leží v nadmořské výšce kolem 420 m n.m. a k 1.1.2020 má 1073 trvale přihlášených obyvatel. Nejvyšším bodem Javornice je Jahodová hora s 505 m n.m. a nalézá se nad částí obce s místním pojmenováním Betlém. Je přístupná po staré císařské silnici, jejíž část se dochovala. Začíná na křižovatce k Jahodovu a končí na začátku Slatiny nad Zdobnicí. Od Jahodové hory směrem ke Slatině nad Zdobnicí je při této cestě upravená lesní studánka "Buriánka" a kaple Sv. Anny, která je již na katastru Obce Slatina nad Zdobnicí. Na Nový rok odpoledne kolem 14. hodiny se na Jahodové hoře, odkud je krásný výhled na Orlické hory, setkávají turisté a lidé dobré vůle již od 80. let 20. století, aby si podali ruce a popřáli si hodně štěstí a zdraví do nového roku.

mapajavornice

V obci je základní škola a mateřská škola, která poskytuje vzdělání nejen dětem z Javornice, ale i dětem z okolních obcí a měst, 2 obchody, 2 hostince, pošta, sportovní areál či fotbalové hřiště. Na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí se podílejí dva sbory dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení, spolek Javor, Sokol a javornické ženy.

V obci je trvale otevřen památník Marie a Vojtěcha Sedláčkových. Otevírací dobu naleznete ZDE. Obec Javornice jej zpřístupnila r. 1980 po zakoupení a úpravě domu, kde oba umělci žili. V domě je stálá výstava obrazů profesora V. Sedláčka z majetku Obce Javornice a Krajské galerie Hradec Králové. Část expozice je věnována krajkářskému umění Marie Sedláčkové - Serbouskové. Jsou zde k vidění i koňské bričky, kterými mistr Sedláček jezdil s koněm Gidranem po okolí a maloval zejména krajinu a lidi pracující v zemědělství.

Součástí výstavních prostor je i pamětní síň Josefa Korejze Blatinského, etnografa a dlouholetého kronikáře Obce Javornice. Tam si můžete prohlédnout obrazy z jeho tvorby na kterých jsou výstižně zachyceni  venkované v krojích z různých částí Čech, Moravy a Slovenska, krajiny, domy a různé  obyčeje.

V další části památníku naleznete i výstavu loutek a starých hraček.

Z Javornice vedou turistické stezky do nejkrásnějších částí Orlických hor.

Novinka - příjem novinek z obce Javornice pomocí aplikace v mobilním telefonu
1920x240 01 2m

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci