Projekt - výměna laviček a odpadkových košů

lavičky a košemZákladní škola a mateřská škola Javornice zrealizovala výměnu nevyhovujícího mobiliáře ve všesportovním areálu za školou.

Projekt řešil výměnu 13 ks laviček a 4 ks odpadkových košů, které byly ve stavu, který bránil bezpečnému používání.

Celkové finanční náklady byly ve výši 75 649,20 Kč . Realizace proběhla s finanční podporou Nadačního fondu ŠKODA AUTO grantový program „Tady jsem doma“  ve výši 28 100,-Kč.

Dofinancování projektu ve výši 47 549,20 Kč bylo uhrazeno z rozpočtu Obce Javornice.

Realizací projektu došlo ke zpříjemnění prostředí pro trávení volného času dětí i dospělých.
Zároveň byla podpořena osvěta pro třídění odpadů v praxi.

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci