Způsob likvidace odpadů v obci Javornice od 1.1.2024

Svoz popelnic – každý sudý týden vždy v úterý, četnost svozů a velikost nádoby si majitel nemovitosti zvolí dle platné obecně závazné vyhlášky č. 3/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Plátce poplatku (majitel nemovitosti) je povinen podat správci poplatku (na obecní úřad) ohlášení nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Známky budou k osobnímu vyzvednutí na Obecním úřadě v Javornici od 3.1.2024 vždy v úředních hodinách (pondělí a středa od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00). Případně po tel. domluvě na tel. 777 483 069.

 Poplatky za odkládání komunálního odpadu za rok 2023 budou vybírány od 3.1.2024 do 31.3.2024.

Svoz plastů a tetrapaku– jednou za měsíc v pátek dle rozpisu na místech k tomu určených. Plasty shromažďujte v plastových pytlích co možná nejblíže k termínu odvozu (tzn. út, st, čt), přispíváte tak k udržení čistoty a vzhledu obce, ve které žijete. Svoz je pro občany ZDARMA.

Svoz skla – kontejnery jsou umístěny na několika místech v obci a jejich odvoz je prováděn při naplnění, přibližně jednou za 5-6 týdnů. Svoz je pro občany ZDARMA.

Svoz kovu – provádějí sbory dobrovolných hasičů obce vždy na jaře. Termín je včas oznámen v obecním rozhlase, na plakátech, na internetových stránkách obce a v mobilní aplikaci Česká obec. Železo se umisťuje u komunikací vždy těsně před určeným dnem, kdy je sběr prováděn, nebo je možné kov předat kdykoliv během roku po tel. domluvě se starostou. Dále je možné drobnější kovové předměty a plechovky odložit i v průběhu roku do šedých kontejnerů na kov, umístěných za obchodem U Hanky, na parkovišti za farou, u autobusové zastávky pod Betlémem a na Jaroslavi. Svoz je pro občany ZDARMA a výtěžek jde na podporu SDH.

Svoz papíru – dvakrát ročně v prostoru za školou, nebo je možné papír předat kdykoliv během roku po tel. domluvě se starostou. Termín je včas oznámen v obecním rozhlase, na plakátech, na internetových stránkách obce a v mobilní aplikaci Česká obec. Svoz je pro občany ZDARMA a výtěžek je určen dětem v ZŠ a MŠ.

Svoz nebezpečného odpadu – dvakrát ročně na parkovišti u č.p.13 (stará továrna). Termín včetně vybíraných druhů odpadu je včas oznámen v obecním rozhlase, na plakátech, na internetových stránkách obce a v mobilní aplikaci Česká obec. Svoz je prováděn pro občany ZDARMA.

 Elektrospotřebiče – dvakrát ročně souběžně se svozem nebezpečného odpadu, nebo kdykoliv během roku po tel. domluvě se starostou. Svoz je prováděn pro občany ZDARMA.

 Baterie – souběžně se svozem nebezpečného odpadu. V obchodě paní H. Bártové je možno odevzdávat vybité baterie vyjma autobaterií nepřetržitě po celý rok. Služba je pro občany ZDARMA.

Jedlé tuky a kuchyňské oleje – v PET lahvích o obsahu minimálně 1,5 litru a označené názvem obce Javornice (např. lihovým fixem), umístěné na popelnici v rámci svozu. Svoz je prováděn pro občany ZDARMA.

 Pneumatiky – pro pneumatiky platí povinnost zpětného odběru ze zákona. Pneumatiky mají povinnost odebírat prodejci a pneuservisy zdarma!!!

Svoz textilu – kontejnery jsou umístěny na třech místech v obci a jejich odvoz je prováděn přibližně jednou za 3-4 týdny. Svoz je pro občany ZDARMA.

BIO odpad – celoročně do kontejnerů umístěných u Obecního úřadu v Javornici a u fotbalového hřiště. Pro předcházení vzniku bioodpadu si mohou občané zažádat o kompostéry o objemu 1100 l zdarma na obecním úřadě. Svoz bioodpadu je pro občany ZDARMA.  V roce 2021 pořídila obec Javornice v rámci dotačního projektu „Předcházení vzniku odpadů v obci Javornice a partnerských obcích“ štěpkovač větví. Občané Javornice mají možnost nechat si zdarma naštěpkovat větve přímo na své zahradě. 

Tuto službu si mohou objednat prostřednictvím Obecního úřadu v Javornici na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo na tel. 494 545 135, 737 310 572. Dřevní štěpka je vhodná pro umístění do zahradních kompostérů, kde napomáhá správnému rozkladu. Pro správné kompostování je ideální co nejrůznorodější směs materiálů. Každý má totiž jiné vlastnosti. Platí, že dusíkaté materiály (posečená tráva, zbytky z kuchyně, hnůj, trus, posklizňové zbytky ze zahrady…), které jsou většinou měkké, šťavnaté a zelené, musíme smísit s uhlíkatými (dřevní štěpka, piliny, hobliny, listí, sláma…), které jsou většinou tvrdé, hnědé a suché. Teprve pak dochází k efektivnímu tlení, nikoli zahnívání, které je spojeno s nepříjemným zápachem. Štěpka se dá také rozprostřít do keřových a stromových výsadeb v zahradách jako dekorativní mulčovací materiál, který vyniká dlouhou životností. Zabraňuje klíčení plevelů, tím umožňuje nahrazení užívání chemických herbicidů, které negativně působí na vlastnosti půdy. Udržuje půdní vlhkost zabraňováním odparu vody z půdy. Chrání před mrazivým počasím a naproti tomu i před extrémně vysokými teplotami v letním období.

Suchou dřevní štěpku lze samozřejmě použít také jako palivo pro vytápění.

Objemný odpad (staré sedací soupravy, matrace, koberce, linolea) – Centrální sběrný dvůr TS Rychnov nad Kněžnou – otevírací doba zde: https://www.tsrk.cz/centralni-sberny-dvur/ pro občany Javornice ZDARMA, zároveň zde zdarma můžete odevzdat i elektrozařízení, baterie, elektrošrot a použité oblečení, textil, obuv, kabelky a hračky.

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci