Přerušení dodávky elektrické energie dne 27.6.2024

preruseni27 6Více v příloze.

Přerušení dodávky elektrické energie dne 26.6.2024

el266Více v příloze.
↑ Přílohy ↑
Download this file (oznameni-110060944366-cpfvjccd3ihm4rlchdvg (1).pdf)Odstávka elektřiny 26.6.2024[PDF]537 kB

Porucha vodovodu

Z důvody havárie na vodovodním řádu je přerušena dodávka vody od obchodu paní Hanky Bártové směrem k Jaroslavi.
Děkujeme za pochopení, technici VaK Jablonné nad Orlicí pracují na odstranění závady.

kohotek s vodou
Bc. Vlastimil Zachoval
starosta obce
Javornice,čp.3,51711
mobil: 737 310 572
tel.OÚ: 494 545 135

www.obecjavornice.cz

Memorandum o spolupráci mezi obcemi Javornice a Samhorodok

Ve středu 20.března 2024 přijeli do Javornice zástupci ukrajinské obce Samhorodok, která zastupuje několik obcí Chmylnického okresu ve Vynické oblasti. Jednou z těchto obcí je i obec Nikolajevka, ve které mají kořeny potomci pana Ignáce Štěpánka z Přímu. https://www.volynaci.cz/volynsti-cesi/15313/  V roce 1874 (výročí 150 let) vyjel zvláštní vlak s novými kolonisty a jejich početnými rodinami (více než 50 rodin, asi 350 lidí). Na místo dorazili 19. července 1874. Pocházeli hlavně z oblasti pod Orlickými horami, ale i odjinud (např. z Jablonného n. Orlicí, Mistrovic, Boříkovic, Lichkova, ale také z Ústí nad Orlicí, České Třebové aj.). Byli to většinou zemědělci, ale také řemeslníci. Převládali Češi, ale byly tu i rodiny německé z oblasti za Jablonným nad Orlicí. https://www.volynaci.cz/obec/370

Již 12.května 2018 jsem měl možnost přivítat na obecním úřadě pravnučku pana Ignáce Štěpánka paní Naděždu Čiževskou (roz. Štěpánkovou) s dcerou prof. Ludmilou Čiževskou a synem jejího bratrance Oleksandrem Stepanykem. Následně na jaře v roce 2022 poskytla naše obec pomoc právě přes prof. Ludmilu Čiževskou 24 občanům Ukrajiny v podobě ubytování, zajištění osobních potřeb, školní docházky, stravování a pracovních příležitostí.

Při podpisu Memoranda mi byl předán dopis od paní Nadi Čiževské, ve kterém opět moc děkuje a ráda vzpomíná na pomoc, které se všem uprchlíkům dostalo od našich občanů. Jeho znění si můžete přečíst ve fotogalerii.

Obsahem Memoranda je mimo jiné navázání přímých kontaktů mezi orgány místní samosprávy a nekomerčními organizacemi, vytváření vzájemných vazeb, kontaktů a vhodných příležitostí k vzájemnému setkávání s občany obou stran memoranda, spolupráce v oblasti kultury, umění a sportu.

Za ukrajinskou stranu se podpisu Memoranda zúčastnili starosta Serhij Yakovyč Lanovyk, prof. Ludmila Čiževská a paní Larysa Lanovyk, bývalá ředitelka školy v Nikolajevce. Po přivítání na Obecním úřadě v Javornici jsme navštívili Památník M. a V. Sedláčkových, kterým nás provedla kronikářka obce paní Mgr. Dagmar Zachovalová. Pokračovali jsme prohlídkou kostela sv. Jiří včetně varhan, zvonu a místního hřbitova, kde byli překvapeni velkým množstvím hrobů s příjmením Štěpánkových. Kolem 15. hodiny nás přivítala v naší Základní škole a mateřské škole v Javornici paní ředitelka Mgr. Miroslava Reinberg Dvořáková. Společně jsme probírali specifika školství u nás i na Ukrajině a myslím, že to bylo velmi zajímavé povídání s přínosem pro obě strany. V průběhu odpoledne jsem s panem starostou rozebíral otázky i finančních rozpočtů našich obcí, personálních otázek, veřejné dopravy, činnost spolků působících v obci a mnohá další témata. Zázemí pro slavnostní podpis a drobné pohoštění nám poskytli manželé Chudobovi na Venclově statku v Javornici. Patří jim velké poděkování za vytvoření příjemného a reprezentativního prostředí. Průběh návštěvy našich přátel byl zachycen zkušeným fotografem Ing. Vladimírem Homolkou, jemuž taktéž velmi děkuji a na některé jeho fotografie se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

V Javornici 5.4.2024                                                  

Bc. Vlastimil Zachoval, starosta

Rozpisy fotbalových zápasů

micV přílohách naleznete rozpisy zápasů pro jednotlivé týmy.

Studie rekonstrukce Sokolovny + anketa

Návrhy architektonických studií rekonstrukce Sokolovny


1. Varianta - AG Atelier ag01Celá studie ke stažení ZDE  


2. varianta - Ing. arch. Pavel Linhart lin02Celá studie ke stažení ZDEZde prosím hlasujte v anketě, která varianta studie se Vám víc líbí.anketa ikona

Případně písemné připomínky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Další diskuze k rekonstrukci Sokolovny na dalším veřejném zasedání dne 11.12.2023.

 Bc. Vlastimil Zachoval
starosta obce

PROJEKT – Ovocná alej ke Přímu II.

 

V den státního svátku 28.října jsme společnými silami vysázeli alej 37 nových ovocných stromků podél cesty ke Přímu.

Navázali jsme tak na výsadbu 73 stromků z loňského roku.
Celkové náklady letošní výsadby činili 61.360,- Kč a tyto stromy byly vysazeny díky grantovému programu Škoda Stromky.

Zastupitelé obce Javornice děkují všem, kteří nám pomohli tuto akci uskutečnit a přispět tak ke zvelebení naší obce.

image001
   
  image002https://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/skoda-stromky        https://www.sazimebudoucnost.cz


↑ Přílohy ↑
Download this file (IMG-20231028-WA0018.jpg)foto 3[jpg]423 kB
Download this file (IMG-20231028-WA0029.jpg)foto 4[jpg]704 kB
Download this file (IMG-20231028-WA0030.jpg)foto 5[jpg]602 kB
Download this file (IMG_20231028_100526.jpg)foto 1[jpg]1701 kB
Download this file (IMG_20231028_115824_1.jpg)foto 2[jpg]1600 kB

9. ročník Odpadového Oskara

arnika
9. ročník soutěže - Javornice obsadila 1. místo ve své kategorii !!

Odpadový Oskar je soutěž, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. V 9. ročníku budou hodnoceny data za rok 2022. Podmínku produkce do 150 kg jsme pro soutěž stanovili, protože této hodnoty již dnes dosahuje řada zemí. Podrobnosti naleznete na našich stránkách Odpady v číslech.

Obce jsou hodnoceny v těchto kategoriích:

V první skupině bude pořadí obcí stanoveno na základě absolutní hodnoty prokázané produkce směsného komunálního odpadu, přičemž bude vzata v úvahu i velikost obce (obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel). Toto hodnocení proběhne i na úrovni krajů (pokud budou k dispozici potřebná data).

Ve druhé skupině budou na celorepublikové úrovni hodnoceny příklady dobré praxe. Obce s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg/ob/rok, které mají vysokou úroveň recyklace a dobře motivují a komunikují s veřejností či jinak mohou být příkladem pro ostatní. Oceněny mohou být i zajímavé nápady.

oskar9 odpady
Proč soutěž pořádáme

Česká republika v současnosti produkuje výrazně více zbytkových komunálních odpadů oproti průměru EU (asi o 70 kg/ob/rok). V důsledku toho více odpadu skládkujeme. Přestože vykazujeme vysokou úroveň třídění obalů, celkovou úroveň recyklace máme nižší (pod průměrem EU).

Specifikem ČR je, že správa v oblasti odpadů byla přenesena na obce (jinde jsou to větší celky). Po obcích proto i nová legislativa požaduje, aby v letech 2025, 2030 a 2035 dosáhli určité míry třídění. V roce 2025 mají obce povinnost vytřídit 60 % komunálních odpadů (v roce 2020 to bylo cca 40 %). Aby tohoto cíle bylo dosaženo, je třeba změnit nastavení systému nakládání s odpady v cca 80 % obcí.

Produkci směsného odpadu lze snížit. Dokazují to výsledky mnoha obcí i rozbory popelnic. Lidé v malých obcích jsou schopni produkovat i méně než 50 kg směsného odpadu na 1 obyvatele a rok. Ve větších městech (nad 5000 obyvatel) se nejlepší výsledky pohybují kolem 100 kg. Úspěšné obce také dnes vytřídí více než 50 % svých odpadů k dalšímu využití - viz příklady dobré praxe.

Návody, jak snižovat celkovou produkci odpadů a produkci směsného odpadu v obcích a městech, lze nalézt v našich publikacích (volně ke stažení). Příklady obcí, které již dnes vytřídí 60 % komunálních odpadu v této publikace (volně ke stažení).

Výsledky 9. ročníku soutěže 

↑ Přílohy ↑
Download this file (ČR_Odpadový_Oskar_2023.pdf)Arnika vyhlásila Odpadového Oskara 2023[Vyhláčení soutěže]677 kB
Download this file (Javornice.jpg)Diplom[Diplom - 1. místo v kategorii]376 kB
Download this file (Khk_Odpadovy_Oskar_2023.pdf)Odpadový Oskar 2023: Kdo nejlépe třídí odpad v Královéhradeckém kraji?[Výsledky]582 kB

Výzva pro občany v souvislosti s připravovanou Zprávou o uplatňování Územního plánu obce Javornice

obec javorniceVýzva pro občany v souvislosti s připravovanou Zprávou o uplatňování Územního
plánu obce Javornice a následnou Změnou č. 3 Územního plánu obce
Javornice, vyzývám občany k podání podnětů na změny v územním
plánu dle Vašich požadavků.
Jedná se zejména o změny ploch na bydlení!!
Podat žádost si můžete osobně na obecním úřadě, písemně na
adresu Javornice 3, 517 11 Javornice, mailem na adresu
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo přes datovou schránku r3ma9gi
Žádost – podnět je ke stažení zde:
https://www.obecjavornice.cz/uredni-deska/dokumenty-aformulare

Kontaktní tel. 737 310 572 - starosta
Příjem návrhů je možný do 30.4.2023
Další termín bude až v roce 2027!!

Bc. Vlastimil Zachoval
starosta obce Javornice

Semínkovna Javornice

SEMÍNKOVNA JAVORNICE, co jen si přát více?

Na vědomost se dává, že od 15.03.2023 bude v přízemí Obecního úřadu v Javornici fungovat Semínkovna Javornice.

Semínkovna je přístupná v době úředních hodin úřadu.
Vytvořte si tradiční českou zahrádku pro radost i užitek. Vždyť, co by byl svět bez kytek? Zkrášlí balkon i terasu, udělají okrasu.
Taky česká zelenina, jó, panečku, to je jiná!
Semínka jsou všechna zDARma, jen původní, žádná hybriďárna.

Jak to funguje a kdo za tím stojí, to letáček níže poví.
Monika Nováková
seminkovna

↑ Přílohy ↑
Download this file (letáček-proč-semenařit.pdf)Leták[Semínkovna]252 kB

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci