Ve středu 20.března 2024 přijeli do Javornice zástupci ukrajinské obce Samhorodok, která zastupuje několik obcí Chmylnického okresu ve Vynické oblasti. Jednou z těchto obcí je i obec Nikolajevka, ve které mají kořeny potomci pana Ignáce Štěpánka z Přímu. https://www.volynaci.cz/volynsti-cesi/15313/  V roce 1874 (výročí 150 let) vyjel zvláštní vlak s novými kolonisty a jejich početnými rodinami (více než 50 rodin, asi 350 lidí). Na místo dorazili 19. července 1874. Pocházeli hlavně z oblasti pod Orlickými horami, ale i odjinud (např. z Jablonného n. Orlicí, Mistrovic, Boříkovic, Lichkova, ale také z Ústí nad Orlicí, České Třebové aj.). Byli to většinou zemědělci, ale také řemeslníci. Převládali Češi, ale byly tu i rodiny německé z oblasti za Jablonným nad Orlicí. https://www.volynaci.cz/obec/370

Již 12.května 2018 jsem měl možnost přivítat na obecním úřadě pravnučku pana Ignáce Štěpánka paní Naděždu Čiževskou (roz. Štěpánkovou) s dcerou prof. Ludmilou Čiževskou a synem jejího bratrance Oleksandrem Stepanykem. Následně na jaře v roce 2022 poskytla naše obec pomoc právě přes prof. Ludmilu Čiževskou 24 občanům Ukrajiny v podobě ubytování, zajištění osobních potřeb, školní docházky, stravování a pracovních příležitostí.

Při podpisu Memoranda mi byl předán dopis od paní Nadi Čiževské, ve kterém opět moc děkuje a ráda vzpomíná na pomoc, které se všem uprchlíkům dostalo od našich občanů. Jeho znění si můžete přečíst ve fotogalerii.

Obsahem Memoranda je mimo jiné navázání přímých kontaktů mezi orgány místní samosprávy a nekomerčními organizacemi, vytváření vzájemných vazeb, kontaktů a vhodných příležitostí k vzájemnému setkávání s občany obou stran memoranda, spolupráce v oblasti kultury, umění a sportu.

Za ukrajinskou stranu se podpisu Memoranda zúčastnili starosta Serhij Yakovyč Lanovyk, prof. Ludmila Čiževská a paní Larysa Lanovyk, bývalá ředitelka školy v Nikolajevce. Po přivítání na Obecním úřadě v Javornici jsme navštívili Památník M. a V. Sedláčkových, kterým nás provedla kronikářka obce paní Mgr. Dagmar Zachovalová. Pokračovali jsme prohlídkou kostela sv. Jiří včetně varhan, zvonu a místního hřbitova, kde byli překvapeni velkým množstvím hrobů s příjmením Štěpánkových. Kolem 15. hodiny nás přivítala v naší Základní škole a mateřské škole v Javornici paní ředitelka Mgr. Miroslava Reinberg Dvořáková. Společně jsme probírali specifika školství u nás i na Ukrajině a myslím, že to bylo velmi zajímavé povídání s přínosem pro obě strany. V průběhu odpoledne jsem s panem starostou rozebíral otázky i finančních rozpočtů našich obcí, personálních otázek, veřejné dopravy, činnost spolků působících v obci a mnohá další témata. Zázemí pro slavnostní podpis a drobné pohoštění nám poskytli manželé Chudobovi na Venclově statku v Javornici. Patří jim velké poděkování za vytvoření příjemného a reprezentativního prostředí. Průběh návštěvy našich přátel byl zachycen zkušeným fotografem Ing. Vladimírem Homolkou, jemuž taktéž velmi děkuji a na některé jeho fotografie se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

V Javornici 5.4.2024                                                  

Bc. Vlastimil Zachoval, starosta

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci