TECHNICKO – EKONOMICKÁ STUDIE - Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci JAVORNICE

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Předmětem a hlavním cílem této technicko – ekonomické studie je vzájemné porovnání vodohospodářsky a technicky přípustných variant pro nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci Javornice.

Vyvěšeno: 11.05.2020

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Administrátor

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci