Dokumenty a formuláře obce Javornice

Různé informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.04.2024 09.06.2024 Volby do evropského parlamentu - informace pro voliče
Administrátor

Vyhlášky a nařízení obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.12.2019 - Požární řád obce
Administrátor
01.01.2024 - Obecně závazná vyhláška O místním poplatku z pobytu
Administrátor
01.01.2024 - Obecně závazná vyhláška obce Javornice O místním poplatku ze psů
Administrátor
27.06.2018 - Obecně závazná vyhláška - společný školský obvod
Administrátor
01.01.2024 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Administrátor
20.12.2022 - Řád veřejného pohřebiště Javornice
Administrátor

Výpisy z usnesení zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.09.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 23.9.2019
Administrátor
04.06.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 3.6.2019
Administrátor
25.04.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 24.4.2019
Administrátor
14.03.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 13.3.2019
Administrátor
27.06.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 26.6.2019
Administrátor
18.12.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 12.12.2019
Administrátor
18.03.2020 - Výpis z usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 11. 3. 2020
Administrátor
07.05.2020 - Výpis z usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 4. 5. 2020
Administrátor
01.07.2020 - Výpis z usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 29. 6. 2020
Administrátor
05.08.2020 - Výpis z usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 3. 8. 2020
Administrátor
31.10.2020 - Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 26. 10. 2020
Administrátor
23.11.2020 - Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 16. 11. 2020
Administrátor
13.01.2021 - Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 16. 12. 2020
Administrátor
26.02.2021 - Výpis z usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 22. 2. 2021
Administrátor
05.05.2021 - Výpis z usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 28. 4. 2021
Administrátor
07.07.2021 - Výpis z usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 30. 6. 2021
Administrátor
29.09.2021 - Výpis z usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 22.9.2021
Administrátor
03.11.2021 - Výpis z usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 25.10.2021
Administrátor
21.12.2021 - Výpis z usnesení 20. zasedaní ZO Javornice ze dne 15.12.2021
Administrátor
02.03.2022 - Výpis z usnesení 21. zasedaní ZO Javornice ze dne 28.2.2022
Administrátor
24.05.2022 - Výpis z usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 23. 5. 2022
Administrátor
28.06.2022 - Výpis z usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 27. 6. 2022
Administrátor
23.09.2022 - Výpis z usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 19. 9. 2022
Administrátor
27.10.2022 - Výpis z Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 24. 10. 2022
Administrátor
30.11.2022 - Výpis z usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 28.11. 2022
Administrátor
02.01.2023 - Výpis z usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 19. 12. 2022
Administrátor
22.03.2023 - Výpis z usnesení 3. zasedaní Zastupitelstva obce Javornice ze dne 15.3.2023
Administrátor
22.06.2023 - Výpis z usnesení 4. zasedaní ZO Javornice ze dne 14.6.2023
Administrátor
01.08.2023 - Výpis z usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 24. 7. 2023
Administrátor
27.08.2023 - Výpis z usnesení 6. zasedaní ZO Javornice ze dne 21.8.2023
Administrátor
21.11.2023 - Výpis z usnesení 7. zasedaní ZO Javornice ze dne 20.11.2023
Administrátor
12.12.2023 - Výpis z usnesení 8. zasedaní ZO Javornice ze dne 11.12.2023
Administrátor
31.01.2024 - Výpis z usnesení 9. zasedaní ZO Javornice ze dne 29.1.2024
Administrátor
16.03.2024 - Výpis z usnesení 10. zasedaní ZO Javornice ze dne 11.3.2024
Administrátor
25.04.2024 - Výpis z usnesení 11. zasedaní ZO Javornice ze dne 22.4.2024
Administrátor

Aktuální informace z obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.01.2018 - Veřejnoprávní smlouva
Administrátor
11.05.2020 -  TECHNICKO – EKONOMICKÁ STUDIE - Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci JAVORNICE
Administrátor
18.12.2023 - Schválený rozpočet na rok 2024
Administrátor
18.12.2023 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 a 2026
Administrátor
17.01.2024 31.01.2025 Rozpočtové opatření č.1
Administrátor
28.03.2024 01.02.2025 Rozpočtové opatření č.2
Administrátor
22.04.2024 09.06.2024 Volby do evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Administrátor
25.04.2024 - Návrh závěrečného účtu Obce Javornice za rok 2023
Administrátor
30.04.2024 01.02.2025 Rozpočtové opatření č.3
Administrátor
17.05.2024 28.05.2024 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Javornice
Administrátor
21.05.2024 09.06.2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Administrátor

Dokumenty a formuláře

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.01.2020 - Žádost o povolení kácení stromů - keřů rostoucích mimo les
Administrátor
28.02.2024 - Přiznání k místnímu poplatku ze psů - formulář
Administrátor
08.12.2021 - OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU - Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Administrátor
08.03.2023 - Podnět na pořízení změny územního plánu
Administrátor
28.02.2024 - Odhlášení psa - zánik poplatkové povinnosti
Administrátor
03.04.2024 03.04.2027 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů obce Javornice
Administrátor

Výroční zprávy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2015
Administrátor
24.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2016
Administrátor
24.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2017
Administrátor
24.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2018
Administrátor
24.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2019
Administrátor
24.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2020
Administrátor
24.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2021
Administrátor
26.04.2023 - Výroční zpráva za rok 2022
Administrátor
01.03.2024 - Výroční zpráva za rok 2023
Administrátor

Vyhlášky, nařízení a oznámení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.09.2015 - ÚZSVM - informace
Administrátor
03.08.2018 - Opatření obecné povahy
Administrátor
30.03.2020 - Oznámení o vydané změně č.2 ÚP Javornice
Administrátor
11.01.2022 - Oznámení Mikroregionu Rychnovsko
Administrátor

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci