Výroční zprávy obce Javornice

Mimořádné opatření a informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.03.2020 - Webové stránky - informační web na téma Koronavirus
Administrátor

Vyhlášky a nařízení obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.12.2019 - Požární řád obce
Administrátor
13.12.2019 - Obecně závazná vyhláška O místním poplatku z pobytu
Administrátor
13.12.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Javornice O místním poplatku ze psů
Administrátor
27.06.2018 - Obecně závazná vyhláška - společný školský obvod
Administrátor
16.12.2021 - Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci
1/2021 Administrátor
20.12.2022 - Řád veřejného pohřebiště Javornice
Administrátor

Výpisy z usnesení zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.09.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 23.9.2019
Administrátor
04.06.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 3.6.2019
Administrátor
25.04.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 24.4.2019
Administrátor
14.03.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 13.3.2019
Administrátor
27.06.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 26.6.2019
Administrátor
18.12.2019 - Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 12.12.2019
Administrátor
18.03.2020 - Výpis z usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 11. 3. 2020
Administrátor
07.05.2020 - Výpis z usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 4. 5. 2020
Administrátor
01.07.2020 - Výpis z usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 29. 6. 2020
Administrátor
05.08.2020 - Výpis z usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 3. 8. 2020
Administrátor
31.10.2020 - Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 26. 10. 2020
Administrátor
23.11.2020 - Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 16. 11. 2020
Administrátor
13.01.2021 - Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 16. 12. 2020
Administrátor
26.02.2021 - Výpis z usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 22. 2. 2021
Administrátor
05.05.2021 - Výpis z usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 28. 4. 2021
Administrátor
07.07.2021 - Výpis z usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 30. 6. 2021
Administrátor
29.09.2021 - Výpis z usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 22.9.2021
Administrátor
03.11.2021 - Výpis z usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 25.10.2021
Administrátor
21.12.2021 - Výpis z usnesení 20. zasedaní ZO Javornice ze dne 15.12.2021
Administrátor
02.03.2022 - Výpis z usnesení 21. zasedaní ZO Javornice ze dne 28.2.2022
Administrátor
24.05.2022 - Výpis z usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 23. 5. 2022
Administrátor
28.06.2022 - Výpis z usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 27. 6. 2022
Administrátor
23.09.2022 - Výpis z usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 19. 9. 2022
Administrátor
27.10.2022 - Výpis z Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 24. 10. 2022
Administrátor
30.11.2022 - Výpis z usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 28.11. 2022
Administrátor
02.01.2023 - Výpis z usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 19. 12. 2022
Administrátor
22.03.2023 - Výpis z usnesení 3. zasedaní Zastupitelstva obce Javornice ze dne 15.3.2023
Administrátor
22.06.2023 - Výpis z usnesení 4. zasedaní ZO Javornice ze dne 14.6.2023
Administrátor
01.08.2023 - Výpis z usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Javornice ze dne 24. 7. 2023
Administrátor
27.08.2023 - Výpis z usnesení 6. zasedaní ZO Javornice ze dne 21.8.2023
Administrátor
21.11.2023 - Výpis z usnesení 7. zasedaní ZO Javornice ze dne 20.11.2023
Administrátor

Aktuální informace z obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.01.2018 - Veřejnoprávní smlouva
Administrátor
11.05.2020 -  TECHNICKO – EKONOMICKÁ STUDIE - Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci JAVORNICE
Administrátor
17.12.2021 - Schválený střednědobý výhled obce Javornice na rok 2023 - 2024
Administrátor
17.12.2021 - Schválený rozpočet Obce Javornice na rok 2022
Administrátor
20.12.2022 - Schválený rozpočet na rok 2023
Administrátor
20.12.2022 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025
Administrátor
17.02.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření č.1
Administrátor
08.03.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření č.2
Administrátor
27.03.2023 01.02.2024 Rozpočtové opatření č.3
Administrátor
13.04.2023 01.02.2024 Rozpočtové opatření č.4
Administrátor
23.05.2023 01.02.2024 Rozpočtové opatření č.5
Administrátor
16.06.2023 01.02.2024 Rozpočtové opatření č.6
Administrátor
19.06.2023 - Schválený závěrečný účet Obce Javornice za rok 2022
Administrátor
11.07.2023 01.02.2024 Rozpočtové opatření č.7
Administrátor
19.07.2023 01.02.2024 Rozpočtové opatření č.8
Administrátor
14.08.2023 01.02.2024 Rozpočtové opatření č.9
Administrátor
05.09.2023 01.02.2024 Rozpočtové opatření č.10
Administrátor
12.09.2023 01.02.2024 Rozpočtové opatření č.11
Administrátor
21.11.2023 01.02.2024 Rozpočtové opatření č.12
Administrátor
23.11.2023 12.12.2023 Návrh rozpočtu na rok 2024
Administrátor
23.11.2023 - Návrh střednědobého výhledu na rok 2025 a 2026
Administrátor

Dokumenty a formuláře

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.01.2020 - Žádost o povolení kácení stromů - keřů rostoucích mimo les
Administrátor
04.01.2020 - Přiznání k místnímu poplatku ze psů - formulář
Administrátor
08.12.2021 - OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU - Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Administrátor
08.03.2023 - Podnět na pořízení změny územního plánu
Administrátor

Výroční zprávy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2015
Administrátor
24.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2016
Administrátor
24.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2017
Administrátor
24.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2018
Administrátor
24.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2019
Administrátor
24.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2020
Administrátor
24.02.2022 - Výroční zpráva za rok 2021
Administrátor
26.04.2023 - Výroční zpráva za rok 2022
Administrátor

Vyhlášky, nařízení a oznámení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.09.2015 - ÚZSVM - informace
Administrátor
03.08.2018 - Opatření obecné povahy
Administrátor
30.03.2020 - Oznámení o vydané změně č.2 ÚP Javornice
Administrátor
11.01.2022 - Oznámení Mikroregionu Rychnovsko
Administrátor
04.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
MZE-59640/2022-16212 Administrátor

Mapa Rychnovska

Interaktivní malovaná mapa Rychnovsko

Firmy v obci

Firmy v obci